Tartak Studzienice – Ceny

Staramy się aby pro­dukty z Tar­taku Studzienice cechował najko­rzyst­niejszy współczyn­nik jakości do ceny.

Ceny drewna są usta­lane okre­sowo, ostate­czna cena zależy od wielu czynników.

O aktu­alne ceny drewna i ter­miny real­iza­cji prosimy pytać telefonicznie.

Dane kontaktowe

TODO: nazwa firmy

TODO: e-mail:

TODO: telefon

TODO: Miejscowość, ulica, numer

TODO: link do mapki N 49° 44.560 E 19° 12.815