Tartak Pszczyna

Tar­tak Studzienice (Tar­tak Pszczyna – powiat Pszczyna, woj. śląskie) to pro­du­cent najwyższej jakości wyrobów tartacznych.

Tartak Pszczyna

Tar­tak zna­j­duje się na tere­nie powiatu Pszczyńskiego, w niewielkiej miejs­cowości Studzienice niedaleko Pszczyny, otoc­zony pięknymi lasami sos­nowymi. Więźby dachowe jak i pozostałe pro­dukty wykonu­jemy z drewna wyłącznie sos­nowego pochodzącego z Nadleśnictw Kobiór, Ryb­nik oraz Rudy Raciborskie.

Tar­tak Pszczyna – Oferta