Nowe Szaty

rok temu
tartakstudzienice-logo-monochrom.png

Zmie­nil­iśmy logo

Od czer­wca 2023 zmieni­amy iden­ty­fikację wiz­ualną firmy.

Nowe logo, kolory fir­mowe i kroje pisma.

Zmi­any wiz­ualne odzwier­cied­lają dynam­iczne zmi­any w naszej firmie.