Bale iglaste

  1. grubość 40mm - 80mm
  • długość powyżej 2,0m, szerokość różna - nieobrzynane
  • długość powyżej 2,0m, szerokość różna - obrzynane

Na zamówienie Klienta przygotowujemy bale wymiarowe pod względem szerokości i długości.